Hamar kommune har utarbeidet utkast til temaplan for kultur perioden 2019–2025. Denne er lagt ut på høring med høringsfrist 21. juni. Planen vil være grunnlaget for utviklingsarbeid i kultursektoren.

Vi vil gjerne ha DINE innspill i forbindelse med utvikling av planen, og i den forbindelse inviterer vi til informasjonsmøte i Bylab onsdag 29. mai kl 18.00.

Er det noe du lurer på er dette en flott anledning til  spørsmål. Vi ønsker oss dialog med høringsinstansene slik at de skal få best mulig grunnlag for å gi høringsinnspill.

Møtet ledes av Tor Inge Martinsen.

Du finner arrangement i Bylab her.

 

Satsingsområdene i kulturplanen er:

  • I 2025 er det kulturopplevelser året rundt i Hamar
  • I 2025 er kulturen i Hamar tilgjengelig for alle
  • I 2025 gleder alle i Hamar seg over å ha et aktivt liv
  • I 2025 er det engasjerende å være barn og og ungdom i Hamar

Utkastet til temaplan og mer informasjon om høringsprosessen finner du her.

Er du opptatt av kultur og ønsker å bidra med innpill - da oppfordrer vi deg til å komme på informasjonsmøtet. 

 

Velkommen!

 

bylab

Helge Karset, leder Komité for kultur og oppvekst, saksordfører Erling Behrens og Randi Kongsli, Hamar kommune ønsker seg mange innspill til planen.