Ordføreren klipper snoraHamar Sanitetsforening startet høsten 2018 å etablere en parsellhagen på Domkirkeodden i Hamar. Nærmere bestemt i Strandvegen 124. 

Tirsdag 18. juni var det offisell åpning av Strandvegen parsellhage for innbudte gjester, parselleiere, sanitetskvinner og andre interesserte. Mete Willas (Hamar Sanitetsforening) og ordfører Einar Busterud klippet snora (blomstersnora) sammen og holdt hver sin lille tale. Det ble servert mozell og twist til alle som møtte opp.

Anno museum stiller grunnen til disposisjon og Hamar kommune sammen med mange andre har bidratt økonomisk.

Sanitetskvinnene selv har lagt ned enormt med dugnadstimer, og det har blitt en fantastisk fin hage!

 

Dette er et tilbud rettet mot alle generasjoner som et helsebringende prosjekt, både for fysikk og psykisk helse. Hamar kommune og Sanitetsforeningen håper at parsellhagen blir et flott møtested og en god integreringsarena der kunnskap, språk og kultur kan utveksles. 

Parsellhage bed
 

 

 

Vil du være med?

De som ønsker å dyrke egne grønnsaker her, kan få reservert parseller på 5 m2. Prisen er 250.- kroner pr år (sesong).Ta kontakt på telefon 915 41 472 for reservasjon! 


Velkommen som parsellbruker og til et sosialt og hyggelig fellesskap!

 

 

Parsellhage