Adresse Storhamarstuene, Domkirkeodden
Strandvegen 100
2315 Hamar
Web adresse
Facebook-side
Beskrivelse Hamar Vest RK er opptatt av å ha gode foredrag, spennende utflukter til bedrifter og steder, og ikke minst ivareta det sosiale fellesskapet.
Vår kameratskapsaften en gang i måneden har fokus på sosialt samvær med god mat og godt drikke! Klubben kan også vise til flere gode prosjekter i samarbeid med andre klubber i utlandet.
Klubben består av drøyt 50 medlemmer hvorav ca. 35 % er kvinner.
Dato oppdatert 2020-10-07