Kommunestyret har vedtatt det endelige forslaget til Temaplan kultur. Planen vil være grunnlaget for utviklingsarbeid i kultursektoren i perioden 2019-2025.

Temaplan kultur 2019-2025 finner du her.

 

Satsingsområder

Dette er satsingsområdene i planen: 

  • I 2025 er det kulturopplevelser året rundt i Hamar
  • I 2025 er kulturen i Hamar tilgjengelig for alle
  • I 2025 gleder alle i Hamar seg over å ha et aktivt liv
  • I 2025 er det engasjerende å være barn og undom i Hamar

Medvirkning

Hamar kommune har invitert innbyggerne til å engasjere seg i arbeidet med den nye planen. Det er gjennomført flere medvirkningsmøter med sentrale aktører tidlig i prosessen. Det er også avholdt informasjonsmøte i forbindelse med høringsprosessen, og gjennomført spørreundersøkelser. Mange nyttige innspill har kommet, og disse er tatt med i arbeidet med ny plan.

Behandling

Komité for kultur og oppvekst som har hatt ansvar for planarbeidet. Komiteen er et politisk verksted som forbereder beslutningsgrunnlag for formannskapet og kommunestyret. Kommunalområde kultur er faglig ansvarlig og har prosjektansvar.

 

Temaplan kultur