Bufferkurset er for par som har levd sammen lenge nok til å ha oppdaget at noen konflikter og uenigheter går igjen gang på gang. Dette er en naturlig utvikling i et langvarig parforhold, og kurset har som mål å gi deltakerne verktøy til å utforske forskjellene seg i mellom og gjøre dem til en styrke for parforholdet i stedet for en trussel.

Høstens første kurs er godt i gang, og går over fem ganger. Helsestasjonen inviterer nye deltagere til det neste kurs, som går fra slutten av november og avsluttes i januar 2020. Kontakt helsestasjonen hvis du ønsker å delta. 

Bufferkurset går over fem ganger, for å sikre fokus på parforholdet over tid. Alle kapitlene består av både teori og øvelser.  Det legges også opp til egenaktivitet, der det enkelte par jobber med artige oppgaver innimellom (på egne rom, deles ikke i plenum).

Kurset vektlegger:

  • Styrke samholdet og hverdagskjærligheten
  • Tilby verktøy som hjelper paret å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller
  • Gi kunnskap om hva som skaper og kjennetegner gode parforhold

Familie

Bilde: Stockfoto

 

Kan du og din partner tenke dere å delta? 

Kontakperson ved helsestasjonen for barn:

Familieterapeut Eva Eidem

Tlf: 62 56 30 63

E-post: eva.eidem@hamar.kommune.no