Offentlige instanser, privat aktører og frivillige organisasjoner i Hamar kommune kan søke om tilskudd til tiltak gjennom følgende ordninger:

 

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser

Målet er å forbedre oppvekst- og levekårene til barn og ungdom ved å etablere sosiale arenaer der alle kan møtes og delta på like vilkår. Et viktig mål er at disse åpne møteplassene skal legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Gå til søknadsskjema

 

Tiltak for å inkludere barn og unge

Formålet med ordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. Flere skal få mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Gå til søknadsskjema

 

Søknadsfrist er 13. desember 2019. Begge søknadsskjemaene er tilgjengelig i Bufdirs søknadsportal via linkene over.

 

Hamar kommunes kontaktperson for ordningen er Åshild Skard: 

E-post: aashild.skard@hamar.kommune.no  

Tlf: 63 56 32 82

 

Barn