Coop Innlandet deler hvert år ut Omtankeprisen til kandidater som viser ekstra omtanke og gjør noe spesielt for andre. I år gikk prisen til de 38 frivillige i Home start familiekontakten i Hamar kommune, for det viktige arbeidet de gjør for barnefamilier som trenger støtte og hjelp.

Målet for Familiekontakten er å forbedre sårbare barnefamiliers livssituasjon gjennom frivillig innsats. Familiekontaktene er vanlige mennesker med stort sosialt engasjement som er glade i barn og mennesker. Mange er i vanlig arbeid, og bruker fritiden sin til å støtte og hjelpe andre familier. De er gode rollemodeller med tid, lyst og overskudd til å gi noe til andre. Hittil i år har de hjulpet 51 familier ved å være til stede, lytte, støtte og oppmuntre den voksne i foreldrerollen. De gir avlastning, anerkjennelse og ros, og ønsker å gjøre en forskjell i andres liv.

Mange av familiekontaktene var til stede da prisen ble utdelt av Coop Innlandet i rådhuset denne uken, og de satt stor pris på denne anerkjennelsen av det viktige arbeidet de gjør.

Vinnerne

Utdeling

Sjekk