Prisen deles ut for å vise at Hamar kommune setter oppriktig pris på den eller de som gjennom sitt engasjement bidrar slik at flest mulig får et best mulig liv i kommunen, og kan kjenne seg vel mottatt og inkludert i alle deler av lokalsamfunnet.

Kriterier

Prisen tildeles enkeltpersoner, arbeidsplasser, frivillige organisasjoner, foreninger og lag i Hamar som gjennom sitt virke har bidratt til

  • Mangfold og inkludering
  • Økt kunnskap om det kulturelle mangfoldet
  • Bekjempelse av rasisme og fordommer

For å bli vurdert som kandidat, må en ha vist synlig engasjement og aktive handlinger over tid som har hatt til hensikt å bidra til inkludering.

 

Forslag til kandidater

Begrunnede forslag til kandidater kan sendes til:

Hamar kulturkontor, Rådhuset Pb. 4063, 2306 Hamar eller 

postmottak@hamar.kommune.no

 

Frist 01.03.2020

 

Inkludering