E-post
Kontaktperson Stein Egil Løkken
Grevlingvegen 4
2827 Hunndalen
tlf.nr: 951 24 640
Beskrivelse Epilepsiforeningen Innlandet er et lokallag i Norsk Epilepsiforbund.
Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker med epilepsi og bidra til å utvikle og spre kunnskap om diagnosen.

Org.nr.: 983 477 593
Dato oppdatert 2020-02-21