Hamar kommune og Bane NOR arrangerte folkemøte på Lovisenberg skole 22. januar. Her presenterte Bane NOR de justerte planene for togparkering ved Hjellum. 

Forslag til kommunedelplan for hensetting/togparkering er på høring. Endrede forutsetninger gjør at kommunedelplanen for hensetting ikke skal avklare areal for 20 togplasser, men for 12 . Den viktigste endringen i konsekvenser er en reduksjon i beslag av dyrka mark for alternativ Røros B (sør for Rørosbanen), fra ca. 63 daa til ca. 15 daa. Nedjusteringene av antall plasser skjer innfor eksisterende planområde, som er konsekvensutredet i sin helhet. Planprosessen forventes med det å gå som planlagt, med en reduksjon av planområdet som en del av revideringen av planforslaget til andregangsbehandling.

Frist for å sende høringsinnspill i saken var i utgangspunktet 14. februar. På møtet framkom det ønske om utsatt frist på grunn av de nye forutsetningene, og ordfører Einar Busterud lovte å imøtekomme ønsket. Justert frist vil bli annonsert på kommunens nettsider.

Les mer om høringen om kommunedelplan for hensetting/togparkering, med nye illustrasjoner av redusert anlegg, her.

Se presentasjon fra møtet om hensetting/togparkering på Bane NOR sine sider her

 

 

Folkemøte Hjellum