• Uke 42 = 12. - 16. oktober
 • Uke 43 = 19. - 23. oktober
   

På grunn av økt etterspørsel denne sesongen er vaksinen forbeholdt risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt. Folkehelseinstitiuttet anbefaler influensavaksine til disse gruppene: 

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa
 • I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, personer som bor sammen med svært immunsvekkede pasienter og til svinerøktere.

Hvor kan du bli vaksinert?

Time for influensavaksinering må avtales på forhånd. I år blir det ingen «drop-in» på grunn av den pågående pandemien.

Personer i risikogruppene vaksineres som hovedregel hos fastlege. Ta kontakt med fastlegen for å avtale tidspunkt. Hos fastlege er egenandel for vaksinering  kr 50,-. Hvis du har frikort, er det gratis.

I Hamar tilbys også vaksinering ved smittevernkontoret i rådhuset. Her gjøres vaksinering i uke 42 og 43, og du må bestille time på forhånd. Du kan bestille time gjennom bestillingsskjemaet vårt eller på telefon 62 56 31 38 (tirsdag, onsdag og torsdag mellom kl 9:00 og 10:00).

Her finner du bestillingsskjema

Egenandel på 100,- betales med kort etter timen. 

Når du kommer til timen, kan vi også fylle på andre vaksiner du mangler.  Andre som ønsker å vaksinere seg, kan kontakte apoteket. 

Hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon når timen kommer, skal du holde deg hjemme. Ta kontakt med servicekontoret på telefon 62 56 30 10 og gi beskjed, så vil du få en ny avtale. 

Forsterket influensavaksine Fluad

I år får beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger tilbud om forsterket influensavaksine, som har bedre effekt for eldre enn den tradisjonelle vaksinen. Enkelte hjemmeboende personer over 80 år med stort hjelpebehov vil også få tilbud om dette via kommunen. Det er viktig at de som har fått tilbud om Fluad ikke tar den tradisjonelle influensavaksinen først.

Prioritering viktig på grunn av koronapandemi

Risikogruppene for alvorlig influensasykdom er i stor grad de samme som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinering mot influensa beskytter ikke mot covid-19, men det reduserer sannsynligheten for å bli syk med både influensa og covid-19 samtidig. Den viktigste årsaken til at det i år er viktig at risikogrupper influensavaksineres, er at dette vil redusere belastningen på helsevesenet slik at det ikke overbelastes av at mange blir alvorlig syke av influensa og koronavirus i samme periode.

Smittevernregler forhindrer også smitte mot influensa

De generelle smittevernreglene vi er blitt vant med på grunn av koronaviruset, vil også bidra til å begrense smitte av influensa, sier kommuneoverlege Yvonne Hagerup Minsaas. Nå som befolkningen er blitt kjent med de generelle smittevernrådene, håper kommuneoverlegen at vi får en moderat influensasesong.

 

influensa