Åpningstider for serveringssteder

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent fra kl 06.00 til kl. 03.30. Serveringssteder med skjenkebevilling kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.00. Bensinstasjoner kan holde døgnåpent.


Skjenketider for alkoholholdig drikk

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1 – mellom kl. 08.00 og kl 02.30
  • Alkoholholdig drikk gruppe 2 – mellom kl. 08.00 og kl 02.30
  • Alkoholholdig drikk gruppe 3 – mellom kl. 13.00 og kl 02.30.


Vintertid og sommertid

Ved overgang til vintertid stilles klokka tilbake fra kl. 03:00 til kl. 02:00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokka blir 02.30 første gang den natta.

Ved overgang til sommertid stilles klokken fram fra kl 02:00 til kl 03:00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl. 02:30, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokkan stilles fram, dvs. kl 02:00. Klokka er da 03:00 etter ny tid.


Salgstider for alkoholholdig drikk

  • Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (gruppe 1) kan skje på hverdager fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
  • På dager før søndag og helligdager, unntatt Kristi himmelfartsdag, skal salget stoppe kl.18.00.
  • Salg og utlevering av alkoholholdig drikke skal ikke skje på søndag og helligdager, 1. og 17. mai.

 

Dette er regulert i Forskrift om åpningstider for serveringssteder og salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk