Høy trivsel og mange gode nabolag

Årets Byggeskikkpris ble utlyst ut med temaet "Godt bomiljø". Juryen har mottatt i alt 70 forslag til årets pris, og det er ekstra gøy at mange har nominert sine egne nabolag. Nominasjonene viser et stort engasjement for eget bomiljø, og høy trivsel i de ulike nabolagene. Vi er veldig stolte av at det finnes så mange trivelige steder å bo her i Hamar!

 

Godt bomiljø i «Tonegrend»

Internathusene "Tonegrend" på Toneheim folkehøyskole på Ridabu vinner årets Byggeskikkpris. Juryen har kåret vinneren etter en totalvurdering av kriteriene for Byggeskikkprisen, og sier følgende om prosjektet:

Bygningene i internatet er oppført i en sirkel rundt en gravhaug med et tuntre i midten, og med inngang til boligene fra tunet. Høydeforskjellene er ivaretatt ved at bygningene trapper seg i terrenget på en naturlig og god måte. Alle boligene har fellesareal med kjøkken og stue med store vinduer som vender mot tunet. Arkitekturen gir en fin ramme rundt musikkutdanningen, og er ifølge beboerne en stor bidragsyter til en god stemning i internatet. Det er innebygde benker i vinduene både ute og inne, samt at det er plassert betongbenker som opptar høydeforskjellene ute. Dette binder tunet og boligene sammen og inviterer til sosialt samspill mellom beboerne. Det er tatt høyde for tilgjengelighet for rullestolbrukere og personer med spesielle behov i romutformingen, med asfalterte veier og armerte steinstier. Det er også gode innebygde løsninger for møblering og oppbevaring. 

Prosjektet har et moderne formspråk i betong og massivtre, og utvendig kledning i Kebony. Oppstikkende takelementer med overlys spiller formmessig sammen med kirkespiret til Vang kirke. Alle husene er bygget som passivhus og har vannbåren varme. Prosjektet framstår som et forbilledlig eksempel på boliger med god tilpasning til omgivelsene, og har samtidig en moderne og spennende arkitektur, som innbyr til fellesskap rundt tunet. Dette er elementer som med fordel kan overføres til andre boligprosjekter. Lavt energiforbruk og økonomiske løsninger er også et kriterium som juryen har vektlagt.

 

Om prosjektet Toneheim

Arkitekt: ASAS arkitektur as
Byggeår: 2012-2020
Brutto areal: 1300 m2
Byggherre: Toneheim Folkehøgskole

Tonegrend

 

Hederlig omtale til Snekkerstufeltet borettslag

Mange har som sagt nominert sine egne nabolag til årets pris, og juryen ønsker å gi en ekstra oppmerksomhet til et av dem. Snekkerstufeltet er nominert til prisen av flere av beboerne, noe som tyder på trivsel og engasjement. Juryen trekker frem prosjektet som et godt eksempel på et større boligprosjekt som makter å skape variasjon og gode uterom, et helhetlig arkitektonisk uttrykk med variasjon over et tema og varige kvaliteter innenfor alminnelige økonomiske rammer.

Borettslaget ble bygget til OL i 1994 og var medialandsby under lekene. De miljømessige sidene av OL gikk ut på å tilpasse arkitektur og bygninger til kultur og natur som allerede eksisterte på stedet og det skulle også legges stor vekt på energiøkonomisering og gjenbruk. Arkitekturen er sterkt inspirert av lokal, tradisjonell arkitektur. Sammen med beplantning og interne veier i belegningsstein, gir bebyggelsen et variert og fint inntrykk. Boligene er planlagt med bilfrie forbindelser og en kompakt tett-lav struktur. Området er ensartet og helhetlig, men med nødvendig og tilstrekkelig variasjon innenfor samme tema.

Juryen mener Snekkerstufeltet står seg godt og har kvaliteter man gjerne skulle se mer av i nye boligområder med småhus. Et helhetlig prosjekt med variasjon i boligstørrelse innenfor samme området legger til rette for at flere aldersgrupper kan bo sammen, og en variert beboersammensetning bidrar sterkt til et godt bomiljø for alle.

 

Om prosjektet Snekkerstufeltet borettslag

Arkitekt: Slagsvold Hekne AS
Byggeår: 1992-1993
BRA areal: ca. 10 650 m2
Byggherre: HOBBL

 

Les mer om bakgrunnen for årets Byggeskikkpris her.

 

Snekkerstufeltet