Folkehelseinstitiuttet anbefaler influensavaksine spesielt for disse gruppene:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og diabetes type 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  • nedsatt immunforsvar.
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa

I tillegg anbefales vaksine til helsepersonell med pasientkontakt, personer som bor sammen med svært immunsvekkede pasienter og til svinerøktere.

Les mer hos Helsenorge 

 

Bestill time

Dersom du tilhører en av disse målgruppene, og ønsker influensavaksine, kan du kontakte din fastlege på telefon, eventuelt bestille time til vaksinering ved smittevernkontoret. Vaksinene vil tilbys fram til beholdningen er tom.

Her kan du bestille time for vaksine på smittevernkontoret.