Visuell kunst gir elevene erfaring med ulike teknikker, redskaper, uttrykksformer, kunstneriske virkemidler og kunstnere. Dette blir brukt til å utvikle elevens skapende evner og stimulere fantasi og kreativitet. Undervisningen foregår i grupper og det vil være ulike nivåer på elevene innad i de ulike gruppene, derfor tilpasses oppgavene den enkelte elev. Alle skal med, og alle skal vokse. Det blir også hjemmeøvelser med utstyr eleven låner fra skolen. 

TID: Visuell kunst 1:  fra 3-6 trinn torsdsag kl 17.30-19.00

Visuell kunst 2: fra 7 trinn til ungdom 19 år torsdag kl. 15.15- 17.15

STED: Hamar kulturhus- kulturverksted 1

Lærer: Anita Neuberg