Sang

Vokal og ensemble er begynneropplæring på sang. Et tilbud bestående av solosang og ensemblesang. Totalt 12 elevplasser. 

Tilbudet inneholder grunnleggende sangteknikk og sang sammen med andre for å utvikle gehør og musikalitet. 

Hvert semester deles opp i perioder med solosang individuelt med lærer, og perioder med sang i Vokal ensemble.

TID: Tirsdager i tidsrommet kl. 15.00-17.00 

STED: Hamar kulturhus, plan 2 - teatersalen og på lille øverom

Sangpedagoger: Marthe Werring Holmern og Anette Solberg. 

 

Filiokus kor

Filiokus er et barnekor i Kulturskolen for barn i skolealder ( 1- 7 trinn) Foreldrene har et eget styre som drifter virksomheten.

TID: Onsdager kl 17:15

STED: Kor-salen i Hamar kulturhus

Dirigent for Filiokus: Elin Thingstad