Vi sender nå brev til innbyggere i aldersgruppen 55-64 år om at de må registrere seg i vaksinekøen. Kommunen orienterer samtidig om at alle innbyggere over 18 år må forberede seg på å få tilbud om vaksine i løpet av sommeren.

For øyeblikket vaksineres innbyggere med underliggende sykdommer som er meldt inn av fastlegene.

 

Vaksinekøen er åpen for innbyggere over 45 år

Vi ønsker at aldersgruppen 45-54 år registrerer seg i vaksinekøen nå, slik at vi kan sende ut tilbud så snart vi har tilgjengelige vaksinedoser. Du registrerer deg i vaksinekø på Hamar kommunes hjemmeside, eller ved å ringe vaksinetelefonen 62 56 32 00 på hverdager mellom kl 9 og 15. Når det blir din tur i køen, får du en SMS med lenke og telefonnummer for timebestilling.

Les mer om vaksinekø og timebestilling her

Planlegg ferien med tanke på vaksine i sommer

Vaksinedosene skal settes med 12 ukers intervall, og du bestiller selv begge timene når du får tilbud. Kommunen ber innbyggerne være forberedt på å ta imot tilbud om vaksine i sommerferien, og å planlegge slik at de kan møte til begge timer. 

Når du bestiller timene dine, må du passe på at du kan møte til begge timene du velger. Hvis du har planlagt ferie når du skal ha dose 2, må du enten ha mulighet til å reise hjem, eller så må du utsette hele vaksineringen til du kan ta begge doser til oppsatt tid.

Begge vaksinedoser må tas i samme kommune. Du kan derfor ikke planlegge for å ta dose 2 der du er på ferie.

Både prioriteringsrekkefølge og intervall mellom dosene kan forandre seg, så det er vanskelig å si nøyaktig når de ulike aldersgruppene vil få tilbud om time. Vaksinasjonsplanen til FHI antyder at de fleste innbyggerne vil få tilbud om sin første vaksinedose i løpet av sommerferien. 

Mange vil ha vaksine

Vi opplever at de fleste innbyggerne er ivrige etter å få vaksinen, at de registrerer seg i køen når de får beskjed, og er raske til å svare når de får tilbud om time. Dette er til stor hjelp, og gjør logistikken mye enklere for oss. Vi oppfordrer alle til å fortsette med det, slik at vaksineringen går like smidig gjennom sommeren.

Her finner du all informasjon om koronavaksinering i Hamar.

 

Timebestilling

Ved å registrere deg i vaksinekøen og betille timer når du får tilbud, hjelper du oss å gjøre vaksineringen smidig gjennom sommeren.