Kultrskolen har tilbud for nesten alle aldersgrupper. Gjennom disse tilbudene ønsker vi å gi barna en trygg og positiv innføring i musikk, dans og kunst, og la dem få oppleve mestring, samhold og glede.

I Hamar kulturskole skal barn og unge få muligheten til å utvikle sin kunstneriske og kulturelle kompetanse. Vi mener at alle mennesker har formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom lek, opplevelse og læring - alene og sammen med andre. Det å lære seg noter og melodier og å kunne oversette dette til bevegelser og musikk virker positivt på utviklingen og evnen til å lære nye ting.

 

Tilbud i kulturskolen fra høsten

Musikk: Lær å spille et instrument, og spill i samspill i korps, orkester eller band

Sang: Syng alene, i ensemle, og i kor sammen med andre.

Dans: Vi underviser i mange ulike dansestiler, i samarbeid med PS Dans.

Kunst og teater: Utvikle fantasi og kreativitet.

Musikk for de minste: Sang og lek med baby, musikklek for barnehagebarn og kulturkarusell for de minste skolebarna. 

Les mer om de ulike tilbudene her.

 

Hvordan søke plass?

Du søker om plass i kulturskolen i søknadsportalen innen søknadsfristen 1. juni.

Søk plass her hvis du er ny elev

Her logger du inn hvis du allerede er elev

Grunnpris for et halvår i kulturskolen er 1275,- 

 

Mer informasjon

Du kan lese mer om kulturskolens her.

 

Dans