Alle innbyggere som er 45 år eller eldre og har registrert seg i vaksinekøen, har nå fått tilbud om å bestille time. De neste gruppene som skal vaksineres er:

Gruppe 10: Aldersgruppe 40-44 år og 18-24 år (født i 2003 eller tidligere)

Gruppe 11: Aldersgruppe 25-39 år

 

Vi ønsker at du registrerer deg i vaksinekø

 

Registrer deg i vaksinekøen i Helseboka her

Kontaktopplysningene dine blir hentet automatisk når du registrerer deg.Du må derfor kontrollere at du er oppført med riktig telefonnummer i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Pårørende kan også logge inn og registrere deg i kø, eller du kan ringe vaksinetelefonen og få hjelp: Tlf 62 56 32 00 (hverdager 9-15) 

Vi ønsker også at du registrerer deg i vaksinekøen hvis du ikke ønsker vaksine, eller hvis du allerede har fått tilbud om vaksine et annet sted. Du kan registrere deg på nytt senere hvis du endrer mening.

  

Bestill time når det blir din tur

Når det blir din tur i køen, får du en SMS med lenke til timebestilling. Samtidig må du svare på noen spørsmål om egen helse for at vaksineringen skal foregå på en trygg og god måte. Du får automatisk to timer med riktig tidsintervall. Vi følger de tidsintervaller som FHI bestemmer til enhver tid, og intervallet kan endre seg gjennom sommeren.  

Vi ønsker så langt det er mulig at du bestiller time når du får tilbud. Hvis ikke tidspunktet for 1. eller 2. dose passer, kan du vente med å bestille begge timene og benytte samme lenke senere.

 

Prioriteringsrekkefølge i køen

Vi følger prioriteringsrekkefølgen til FHI, slik at gruppe 10 får tilbud før gruppe 11. I gruppe 10 vaksineres begge aldersgruppene parallelt. Vi forventer å gi tilbud til gruppe 10 fra uke 28, og gruppe 11 fra uke 30. Alle som ønsker vaksinen vil få tilbud.

Regjeringen har besluttet at ansatte i barnehager, skoler og SFO kan prioriteres i vaksinekøen slik at flest mulig er beskyttet ved skolestart. Vi følger retningslinjene fra FHI, og setter av 10% av vaksinedosene i ukene fremover til ansatte som jobber i Hamar og har direkte kontakt med barn. De det gjelder vil få informasjon direkte fra arbeidsgiver. 

 

Er du student?

Studenter får første vaksinedose i kommunen de er folkeregistrert, og vil få tilbud om andre dose på studiestedet.

Informasjon til studenter finner du her.

 

Har du ikke fått tilbud?

Hvis du er 45 år eller eldre og ikke har fått tilbud om vaksine, kan du fortsatt registrere deg i vaksinekø og bli prioritert. Du kan også ringe vaksinetelefonen på 62 56 32 00 og få hjelp til å bestille time. 

 

Mer informasjon

Her finner du all informasjon om koronavaksinering i Hamar

Vaksinetelefonen: 62 56 32 00

 

 Vaksinekø