I koronavaksinasjonsprogrammet benyttes de to mRNA-vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

- Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå det for flest mulig raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene, sier assisterende kommuneoverlege Jorid Nygårdshaug Aas.

 

Vaksinene fra Moderna og Pfizer kan kombineres

De to tilgjengelige mRNA-vaskinene fra Moderna og Pfizer anses som likeverdige. De bygger på den samme teknologien, og det å kombinere ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

- Vi ønsker å gjenta at vaksinasjon er det viktigste redskapet vi har for å bekjempe pandemien, og helsemyndighetene anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av hvilken mRNA-vaksine de får tilbud om.

Vaksinene fra Moderna og Pfizer bygger altså på samme teknologi og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet: Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene, har kroppen lært seg å kjenne igjen dette proteinet. Når den andre dosen mRNA-vaksine gis, forsterkes beskyttelsen som oppstod etter første dose. Dette skjer uavhengig av hvilken av de to mRNA-vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere.  

– Dette er det samme som skjer når en har hatt koronainfeksjon og bare trenger en vaksinedose, siden immunforsvaret også da gjenkjenner spike-proteinet. Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt, selv om man stimulerer det på to forskjellige måter. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.

- I likhet med FHI oppfordrer vi sterkt befolkningen til å la seg vaksinere med den vaksinen som tilbys, avslutter assisterende kommuneoverlege Jorid Nygårdshaug Aas.

mRNA