Folkehelseinstituttet har gjennom sommeren innhentet mer informasjon og erfaring fra land som tilbyr vaksine til unge. Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av tilgjengelig kunnskap. 

Les mer om vaksine til 16- og 17-åringer på nettsidene til FHI.

Hamar kommune planlegger å starte vaksinering av denne aldersgruppen så snart de fleste innbyggere over 18 år er fullvaksinert i løpet av uke 36. Vaksinen er gratis, og frivillig å ta.

 

Tilbud om vaksine på skolen

Kommunen samarbeider med de videregående skolene; Hamar katedralskole, Storhamar videregående og Wang toppidrett, for å tilby vaksine til 16- og 17-åringene. 

Vi kommer ut til alle skolene for å vaksinere i løpet av uke 36 og 37. Elevene vil få informasjon om tid og sted på sin skole så snart det er klart. Alle innbyggere i aldersgruppen vil også få informasjon fra kommunen i brev. Innbyggere som ikke går på skole i Hamar, vil få et tilsvarende tilbud. 

 

Samtykke fra fra foresatte

De fleste i aldersgruppen har fylt 16 år, og er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. Hvis du ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Samtykkeskjema vil følge med informasjonen fra oss så du kan ta det med når du skal vaksineres.

 

Skole