Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Vaksinen er gratis og frivillig å ta.

Barn som tidligere har gjennomgått infeksjon med Covid-19, skal ikke ta vaksinen.

Vi anbefaler å lese mer om koronavaksine til 12-15-åringer hos FHI.

 

Tilbud om vaksine på ungdomsskolene

Alle i årskullene 2006-2008 som går på ungdomsskole i Hamar, får tilbud om vaksine på skolen. Hamar kommune samarbeider med ungdomsskolene, som organiserer det praktiske rundt vaksineringen. Elever og foresatte får informasjon om tid og sted for vaksinering fra sin skole.

Elever som av ulike grunner ikke kan eller ønsker å ta vaksine den dagen vaksinatørene er på skolen, kan få time til vaksinasjon i rådhuset. Kontakt vaksinetelefonen på tlf: 62 56 32 00. Det samme gjelder elever som går på skole i andre kommuner og ikke får tilbud der de går på skole. 

 

Tilbud om vaksine til barn født i 2009

Alle elever i 7. trinn skal få tilbud om vaksine etter at de har fylt 12 år. Vaksineringen av denne aldersgruppen vil foregå ved helsestasjonen i rådhuset, og organiseres gjennom skolen. Informasjon om gjennomføring av vaksineringen kommer fra skolen i løpet av uke 37. Vaksineringstidspunktene vil bli satt opp klassevis, man skal altså ikke bestille time selv.

 

Samtykke fra foresatte

Foresatte må samtykke til vaksinering, ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Samtykkeskjema og egenerklæringsskjema følger med informasjonen som blir sendt ut gjennom skolen. Eleven må ta med begge skjemaene ferdig signert på skolen den dagen vi vaksinerer, eller til annen vaksinetime. Uten signert samtykkeskjema kan vi ikke gi vaksine. 

Hvis du som foresatt er i tvil om barnet bør ta vaksinen av medisinske grunner, er det viktig at du kontakter fastlegen.

Samtykkeskjemaet finner du her.

 

Skole