Personer i risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år for å være beskyttet, fordi influensavirus endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år. Effekten av vaksinen avtar også over tid. 

 

Hvem bør ta influensavaksine?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 å
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksinen til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Les mer om influensavaksinen og risikogrupper hos FHI

 

Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksine beskytter mot influensavirus fra 1-2 uker etter vaksinering. Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer.

Les mer om hvorfor du bør vaksinere deg hvis du tilhører målgruppene

 

Hvor kan du få vaksinen?

Hvis du tilhører målgruppene ovenfor, kan du få influensavaksinen hos fastlegen din eller ved smittevernkontoret i rådhuset. Time for influensavaksinering i rådhuset må avtales på forhånd. Fyll ut skjemaet nedenfor, og du vil få tilsendt time på SMS. Velg "andre henvendelser", og skriv i kommentarfeltet at det gjelder influensavaksine og om du har ønsker for dag/tidspunkt.

Her kan du bestille time til influensavaksine

Hvis du trenger hjelp til å bestille time, kan du ringe servicekontoret på tlf: 62 56 30 10.

Du kan få time på følgende dager:

 • 20. oktober
 • 28.oktober
 • 3. november

Influensavaksinen er i år gratis for målgruppene. Egenandel på 50,- betales med kort etter timen. 

Hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon når timen kommer, skal du holde deg hjemme. Ta kontakt med servicekontoret og gi beskjed, så vil du få en ny avtale. 

 

Vaksine mot lungebetennelse 

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer over 65 år tar vaksine mot lungebetennelse (pneumokokksykdom) hvert 10. år. I tillegg anbefales vaksinen til personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret, og ved flere sykdommer som gir økt risiko for lungebetennelse (pneumokokksykdom). 

Du kan få vaksinen samtidig med influensavaksinen hvis du trenger påfyll. Vaksinen koster 450,- og betales med kort etter vaksinering.

 

Forsterket influensavaksine Fluad

Beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger får tilbud om forsterket influensavaksine, som har bedre effekt for eldre enn den tradisjonelle vaksinen. Enkelte hjemmeboende personer over 80 år med stort hjelpebehov vil også få tilbud om dette via kommunen. Det er viktig at de som har fått tilbud om Fluad ikke tar den tradisjonelle influensavaksinen først.

 

Influensavaksine til personer utenom målgruppene

Personer som ønsker vaksinen men som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon, må selv betale for vaksine og vaksinering. Du kan bestille time ved smittevernkontoret i rådhuset. Vaksinen koster 250,-

Her kan du bestille time

 

influensa