Heidi Solem og Toril Sollien ønsker velkommen i lokaler hos Frivilligsentralen.Åpen barnehage vil nå leie lokaler hos Frivilligsentralen i Torggata 73.

Ingen trenger å søke om plass for å komme hit. Barnet, i følge med en voksenperson, kommer de dagene det passer. og de er der sammen med andre barn og voksne.

Det er gratis å besøke Åpen barnehage. Alle tar med sin egen mat. Kaffe og te kan kjøpes for kr 10,-.
 

  • Åpningstida er onsdag og torsdag fra klokka 1000 – 1400.


I Åpen barnehage legges det opp til sosialt samvær med en fast sangstund og rom for frilek. 

  • Tilbudet er hovedsakelig inne, men de som er der, kan velge å benytte parken nedenfor hvis de vil samles om å gå ut. 
  • Åpen barnehage administreres av Ankerløkken barnehage, slik at det alltid er 2 ansatte tilstede; en pedagog og en assistent.


- Velkommen! ønsker Heidi Solem og Toril Sollien.