Parti fra Alderslystvegen. Foto: Tor Veflingstad.Prosjektet er dermed et ledd for å sikre mer stabil vannforsyningen til beboerne i Øvre Vang.

I forbindelse med arbeidet, vil deler av Alderslystvegen blir stengt fra og med uke 47 og ut januar 2022. Beboerne i området har fått beskjed om når det graves ved sin eiendom, og midlertidig kjøremønster blir skiltet. 

Innlandet trafikk blir også bli varslet om arbeidene, slik at blir en midlertidig løsning for bussene. Beboerne må være oppmerksomme på at bussen ikke vil kjøre i Alderslystvegen mellom Øståsvegen og Lageråvegen i den perioden som arbeidene pågår.

I februar vil vegen igjen være farbar i begge retninger, og anlegget vil da kunne forsyne husstandene i Alderslystvegen med offentlig vann fra Østås høydebasseng. Et godt framskritt for sikker vannforsyning.