Creative Cities Network ble opprettet av UNESCO i 2004 for å fremme samarbeid mellom byer som har kreativitet som driver for bærekraftig byutvikling. Hamar er den første norske byen som utnevnes i kategorien Media Arts

Kulturministeren ovverrekker diplom til ordfører Einar BusterudKultur- og likestillingsminister Anette Trettenbergstuen overrakte i dag UNESCO’s diplom til ordfører Einar Busterud.

- At Hamar er utnevnt til UNESCO Creative City er en bekreftelse på at Norge ligger langt framme i utvikling og bruk av nye medier, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. - Innovativ bruk av teknologi fremmer bærekraftig utvikling, inkludering og deltakelse i kulturelle aktiviteter. Dette er et politikkområde regjeringen mener er viktig og som vil bli satset på, sier Trettenbergstuen.

Programmet UNESCO Creative City er delt i syv kategorier, deriblant Media Arts. Media Arts handler om bruk av teknologiske løsninger for å kommunisere, formidle, samhandle og skape merverdi gjennom kunnskapsformidling, kultur og kunst. I alt 22 byer har denne statusen på verdensbasis. Fra før er to norske byer utnevnt som "kreative byer"; Bergen innen gastronomi og Lillehammer innen litteratur. 

 Målbevisst satsing

I Hamar har vi landets største spillutviklingsklynge, Hamar Game Collective, og VR-klyngen VRINN, og byen er kjent for The Gathering i Vikingskipet. I tillegg har Hamar en rekke bedrifter og aktører som har kreativ bruk av teknologi som bærende element.

 - Jeg er veldig fornøyd med at Hamar har fått denne statusen, sier ordfører Einar Busterud. - Vi har jobbet langsiktig og målbevisst for å løfte Hamar som en attraktiv og bærekraftig by, ikke minst ved å bruke teknologi til å engasjere innbyggerne i utviklingen av kommunen. UNESCO-utnevnelsen er en anerkjennelse og en inspirasjon for oss alle. Bredden av aktører i Hamar som har vært med på dette arbeidet, er rett og slett imponerende, sier ordføreren.

Mange lokale aktører gleder seg over nyheten:

 – Dette er velfortjent og veldig viktig. Hamars arbeid for å dyrke de kreative teknologimiljøene gagner ikke bare byen, men hele Norge. Siden 1996 har The Gathering vært en samlingsplass for kreative mennesker som tør å være nyskapende, utfordrende og som bidrar med digital kompetanse som kreves for utvikling innen bærekraft. De nye og modige løsningene finner man gjerne ved å koble bransjer sammen, der alle bidrar med det beste fra sitt felt. Det har Hamar lykkes med. Ikke alle byer ville støttet unge folk som oss i å lage et så stort arrangement. Hamars holdning, gjennom at de ønsker oss velkommen, har stimulert oss opp gjennom årene og gjort The Gathering til det vi er i dag.
Kommunikasjonsansvarlig Simon Eriksen Valvik, The Gathering.

- Aldri før har vi sett så høye ambisjoner for Hamar. At vi nå har blitt tatt opp av Unesco som Creative City, sier litt om mulighetene vi har inn i fremtiden. Denne utmerkelsen skal Hamar være stolte av, både innbyggere og næringsliv i byen. La oss fortsette å imponere slik at vi tiltrekker oss de beste kreative hodene og skaper vekst og interesse til Hamar - Innlandets Urbane Hjerte. 
Kjetil Wold, ANTI Hamar.

- Gratulerer til Hamar med utnevnelsen som UNESCO Creative City in media arts, en utnevnelse Anno museum er stolte av å være en del av! Dette er en stor anerkjennelse av strategisk satsing over tid, og ikke minst arbeidet til hver enkelt aktør. Denne utnevnelsen gir mulighet for enda mer samarbeid og utvikling, både her i regionen og internasjonalt!
Anno Domkirkeodden, Magnus Sempler Holte, leder for seksjon publikum og formidling.

- Gratulerer til Hamar, alle bidragsytere og innbyggere! Å få status som UNESCO Creative City in Media Arts er en stor anerkjennelse til Hamar og alle aktører som er med og fremmer kreative medier. Solid arbeid over tid, visjoner og ambisjoner, utmerket samarbeid og vilje til å satse har skapt en arena for vekst og utvikling og synlighet nasjonalt og internasjonalt. Vi gleder oss til fortsettelsen!
Høgskolen i Innlandet, Marit Berg Strandvik, Instituttleder  for spillskolen.

- At Hamar utnevnes til UNESCO Creative City in Media Arts er fantastisk! Det er en stor anerkjennelse for byen og regionen og for folk i hele bransjen. Det viser at hvis man tør å satse standhaftig på å utvikle en bransje, tør å ta noen sjanser og har mot nok til å ta en nasjonal og internasjonal posisjon, så kan man få det til. Dette peker helt tilbake til 2015/2016, da Innlandsutvalget pekte på mediebyen Hamar som et naturlig satsningsområde i Innlandet, og selvsagt på den store jobben som er gjort her i regionen fra da og fram til i dag. Og som nå bare skal fortsette. På Fabelaktiv – som jo er den «gamle tanta» i mediebyen Hamar – løfter vi Gullruter, Emmy’er og andre utmerkelser opp i været, og spretter champisen for alle som heier Hamar fram som en medieby!
Fabelaktiv AS, produkt/utviklingssjef Arild Halvorsen.

- Nettverket VRINN, med base i PARK Hamar, er nasjonalt ledende og ser store muligheter internasjonalt, derfor er Unesco-statusen viktig.
Keith Mellingen, daglig leder i innovasjonsklyngen VRINN.

-  Denne utnevnelsen bidrar til at Hamar kan ta enda sterkere posisjon som katalysator for kreativ kraft og livslang læring tilknyttet VR/AR og spill.
Eli Bryhni, Hamarregionen reiseliv og utvikling