Kommuneentreprenøren har ansvar for planting av blomster.Vi utfører oppgaver for Stange og Hamar kommune innen fagområdene:

  • Veger, gater, torg og parkeringsplasser
  • Parker, friluftsområder og idrettsanlegg
  • Vann- og avløpsanlegg
  • Opparbeidelse av nye anlegg

Kommuneentreprenøren leverer etter bestilling og avtale.

1. september 2012 etablerte Hamar og Stange kommune et vertskommunesamarbeid (§28B) for utførelse av tjenester. Hamar er vertskapskommunen.

Tilholdsstedet i Hamar er  Narmovegen 191.

Kontaktpersoner og ansvarsområder: