Skolehelsetjenesten har som mål å fremme elevenes trivsel på skolen. Den skal i et tverrfaglig samarbeid bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom. Skolehelsetjenesten tilbyr hjelp til barn i barneskolealder og deres foreldre, samt lærere og SFO-ansatte. Målet er å være tilgjengelig for barn, foreldre og ansatte i skole/SFO for å kunne ta tak i bekymringer for barn.

Personell som er tilknyttet skolehelsetjenesteteam 6 - 12 år:

SkoleYrkePerson
Greveløkka og Ingeberg:  HelsesykepleierElin Austeng, mobil: 947 98 497
 PsykologChristina Rønning, mobil: 477 18 646
PresterudHelsesykepleierHerdis Hallum-Telneset, mobil: 950 95 744
 PsykologOlduz Nury, mobil: 905 59 512
Solvang  HelsesykepleierElin Gebhardt, mobil 476 80 595
 PsykologOlduz Nury, mobil: 905 59 512
LundenHelsesykepleierKaroline Hommelstad Os, mobil 940 24 389
 PsykologChristina Rønning, mobil: 477 18 646
RollsløkkenHelsesykepleierKaroline Hommelstad Os, mobil 940 24 389
 PsykologChristina Rønning, mobil: 477 18 646
Lovisenberg HelsesykepleierElin Gebhardt, mobil 476 80 595
 PsykologChristina Rønning, mobil: 477 18 646
RidabuHelsesykepleierAstrid Michaelsen, mobil 902 59 082
 PsykologOlduz Nury, mobil: 905 59 512
StorhamarHelsesykepleierIda Sletten, mobil: 969 43 799
 PsykologOlduz Nury, mobil: 905 59 512
MontesorriHelsesykepleierIda Sletten, mobil: 969 43 799
 PsykologChristina Rønning, mobil: 477 18 646


Ta gjerne kontakt med helsesykepleier på skolen dersom det er spørsmål knyttet til barnets trivsel og utvikling.

Rutinemessige vaksinasjoner / kontakter:

  • 1. trinn -  skolestartundersøkelse med skolelege og helsesykepleier
  • 2. trinn - vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt
  • 3. trinn - etter anbefaling fra Helsedirektoratet vil det bli tilbudt måling av høyde og vekt.
  • 6. trinn - vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder.
  • 7. trinn - vaksine mot HPV (Humant papillomavirus)

Skolehelsetjenesten er en forebyggende tjeneste, og legehjelp i forbindelse med sykdom må derfor dekkes gjennom fastlegen.
 

Lenker: