Fagansvar for innfordring/inkasso av ubetalte fakturaer.

I tillegg har avdelingen også innfordring for Ankerskogen svømmehall Hamar KF, Hamar kino KF, Hamar kirkelige fellesråd og Hedmarken brannvesen.

NB! Hvis du har spørsmål vedrørende purringer/betalingspåminnelser/inkassovarsler du har mottatt fra Hamar kommune, er det opprettet en epostadresse du kan bruke for å sende spørsmål: innfordring@hamar.kommune.no

Ansatte:

Ansvar:  Klikk her