Etter 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Illustrasjon skatteoppkrever Adobe StockNå har Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen hadde tidligere. Skatteetaten har et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Skatteetaten kontaktes pr telefon 800 800 00 eller 
www.skatteetaten.no
Adressa er: Skatteetaten, Postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.


Oppgavene som ble overført til Skatteetaten i november er blant annet:

  • innkreving av restskatt
  • skatt til gode 
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knyttet til skattekrav 
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Saker under behandling kan ha blitt tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten.

Kommunens rolle heretter blir kun ansvar for innkreving av kommunale krav.