I startfasen av planarbeidet annonserte kommunen i lokalavisene og ba om innspill til planarbeidet. Alle innspill fra oppstartfasen som dreide seg om endret arealbruk er samlet i en egen kartløsning. Her ligger også innspillbrevene. Noen innspill er tatt inn i planforslaget, og noen er ikke tatt inn, se vurderingene i vedlegg over.

Vinter på Stortorget. Foto Bjørnar Fjeldberg