Rollsløkken skole

Til foreldre og foresatte
elever og ansatte ved Rollsløkken skole


 

Skoleåret 2021-2022 er vi 265 elever og 50 ansatte som har vårt daglige virke på Rollsløkken. Av disse er det ca 110 elever som har plass på sfo.

Vi ønsker å være en åpen, varm og inkluderende skole hvor man ønskes «Hjertelig velkommen».
En spesiell hilsen til høstens skolestartere og dere foreldre/foresatte.

Det virker som om vi har tatt farvel med koronaen som preget forrige skoleår, og starten på dette. Jeg ønsker å uttrykke en stor takk til elever, foreldre og ansatte for smidighet og fleksibilitet.

Vi jobber nå med å ta oss tilbake til en mer «vanlig» skolehverdag.

Det skjer mye spennende på Rollsøkken, i tillegg til variert undervisning i det daglige.  Så langt i år har alle trinn hatt fokus på det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap» der Stortingsvalget- 21 fikk mye fokus. 7.tr har endelig fått gjennomført et uke på leirskole som de besto med glans!  Vi har gjennomført «Vennskapsuke», vi har markert «Verdensdagen for Psykisk helse» med urpremiere på «Løkka-dansen» og vi har gjennomført «Internasjonal uke» med en helt spektakulær internasjonal kafe med 80 bidrag på menyen. Tusen takk!

Dette skoleåret skal vi blant annet bli flinkere til å jobbe etter det nye læreplanverket LK-20. Vi skal utforske varierte undervisningsarenaer, vi ønsker å få opp elevaktiviteten og elevenes medvirkning i skolehverdagen. Vi skal videreføre arbeidet med en ennå mer inkluderende undervisning.

Vi ønsker å videreføre det gode skole-hjemsamarbeidet ut til alle hjem, og vi skal legge til rette for at skolen og Fau samarbeider godt.

Etter å ha vært innom på alle høstens foreldremøter har jeg fått hilst på mange av dere. Vi er opptatte av og jobber hele tiden for at vi skal kunne besørge et trygt og godt skolemiljø for alle elevene våre. For å få til dette kreves det et samarbeid med dere der hjemme, og vi strekker oss langt for at vi skal fange opp signaler om noen ikke har det greit. Ta kontakt med oss, for det vi vet kan vi gjøre noe med.

Vi ønsker hverandre et godt og trygt, lærerikt og spennende skoleår. Fortsett å ta vare på hverandre – vis at du bryr deg:-)

 

Rollsløkken Oktober -2021.

 

Pål Marius Skjærstad

Rektor