Illustrasjon av brannhydrant - Adobe Stock Hydranter skal bare brukes til brannslukking
Det er ikke tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak. For dette kan det benyttes egne kommunale vannposter.

Feil på hydranter kan være kritisk
Hydranter skal ikke brukes til spyling av plasser, gater og lignende. Hverken privatpersoner, borettslag eller bedrifter har anledning til å benytte hydranter til vannuttak. Ved feil bruk kan hydranten:

 • svikte når brannvesenet har bruk for slukkevann
 • få tilbakeslag av forurenset vann inn på vannledningsnettet og spre smitte 
 • bli sprengt av frost

Når det gjelder etablering/tilkobling av brannhydrant har Hamar kommune følgende krav:

Alternativ 1:
Det må settes ned en egen privat kum med stengeventil og tilbakestrømssikring/tilbakeslagsventil som plasseres på privat grunn hvis det er forbruksvann på samme anboring til kommunal ledning.


Alternativ 2:
Krav til kum når denne plasseres over kommunal vannledning:

 • Det skal være drenering i kum, dette ordner dere i forbindelse med nedsetting av kum.
 • En 1400-1600 kum, prefabrikkert kum med kombi armatur med ventiler. Bestilles og bekostes av dere. Hamar kommune overtar denne vederlagsfritt etter utførelse.
 • Vannavslag utføres av Hamar kommune.
 • Avgrening til brannhydrant skal ha stengeventil og tilbakestrømssikring. Dere bestiller og bekoster dette. Tilbakestrømssikring/tilbakeslagsventilen, etter NS-EN 1717, kan plasseres i samme kum. Tilbakestrømssikring/tilbakeslagsventilen blir ikke Hamar kommune sin eiendom.
 • Brannhydrant med tilhørende utstyr blir heller ikke Hamar kommune sin eiendom.
 • Brannhydranter skal være utført med bruddsikring.
 • Brannhydranten må etableres inne på privat godkjent grunn/eiendom.
 • Brannhydranten må plomberes slik at denne ikke brukes til spyling o.l. Denne skal kun brukes av brannvesenet.
  Plombering fås ved henvendelse Hamar kommune, kommuneentreprenøren (der hvor vannmåler deles ut).

 

Relevant regelverk og veiledning: