Eksteriørbilde av Kåtorp. Foto: Terje Andreassen.Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 29 beboere. I tillegg har vi en plass for korttidsopphold. Vi er en del av tjenester for hjemmeboende i Hamar kommune.

Kontaktinformasjon:

Kåtorpgrenda 33, 2322 Ridabu (Kartlenke)

Mobil: 99 58 64 76
Tlf. 62 56 36 00 (sentralbord Finsal)

Leder: Andrea Hommelstad Børke


Nesten som hjemme
De som flytter til oss bor som om de bor hjemme. Forskjellen blir at en liten personalgruppe er tilstede hele døgnet og vil skape trivsel og gi hjelp og omsorg til den enkelte.

Senteret har sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, hjemmehjelpere og kjøkkenpersonale og avdelingsleder. Vaktmester har sitt tilholdssted på Finsalsenteret, men er hos oss daglig.

Måltider
Vi får middag fra Prestrudsenteret. Frokost og kveldsmat ordnes på vårt mottakskjøkken. Det er felles bespisning i kantina, men også mulighet for å ordne seg med tørrmat inne i leilighetene.

Generelt:
Vi har ukentlige aktiviteter og minibuss vi kan reise på tur med. Alle beboere har egne primærkontakter som vil være behjelpelige med forskjellige gjøremål og som pårørende kan henvende seg til. Vi har ingen fast besøkstid. besøkende er alltid velkomne!

Mottoet i vårt arbeid er:
Trygghet, verdighet og omsorg
som bidrar til trivsel.