Hovedmålet med universell utforming, er å finne løsninger som er brukbare for alle.

Universell utforming, eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne.( Wikipedia)

Det er et felles ansvar for alle enheter å tilrettelegge for universell utforming innenfor sitt område. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan gi konkrete råd i enkeltsaker. 

Nyttige verktøy: