Skolefritidsordningen ved Lovisenberg skole er et omsorgs- og aktivitetsstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. trinn. På Lovisenberg skole skal SFO ivareta ungenes behov for omsorg, trygghet og sosial læring, samt gi mulighet utfoldelse av kulturaktiviteter, kreativitet og fri lek.

SFO har tilhold i grendehuset og disponerer der samlingsrom, gymsal, kjøkken og garderober. I tillegg disponeres skolens øvrige rom av SFO ved behov. Skolens flotte utearealer benyttes også aktivt gjennom hele året.

På SFO markeres også ulike årstider og høytider med temauker, aktiviteter og arrangementer.

Åpningstider:

  • Morgen: 07.30-08.30
  • Ettermiddag: 13.00-16.30