Vi legger stor vekt på kunnskapsutveksling. På bakgrunn av dette, ønsker vi å imøtekomme de som ønsker å hospitere hos oss.

Hvis du ønsker å hospitere, kan du gjøre en avtale med kreftkoordinator Marte-Lill Solstad på tlf. 920 41 433.