Sigurd Jarls gateSigurd Jarlsgt 25,
2316 Hamar

Kontakt:

  • Arbeidslagsleder Turid Jensen  tlf.62 56 38 71 / 90 62 63 34
  • Soneleder Helge Gunnar Pettersen, tlf.: 906 76 036


Boligen ble etablert i 1991 og har 4 leiligheter, samt en personalbase som benyttes til felles samlinger i helgene. Boligen ligger sentralt plasser i forhold til buss, butikker, lege og tannlege med mer.  Personalgruppa yter også tjenester til 5 brukere som bor utenfor boligen.

Arbeidslaget I Sigurd Jarlsgt  arbeider etter  etter prinsippene om brukermedvirkning, gi omsorg og skape trygghet for den enkelte bruker vi yter tjenester til.  Vi har brukere som har deltidsjobb i det private næringsliv og vi har brukere som har dagtilbud ved Hamar arbeid og aktivitet. Vi har også de som er hjemmeværende av ulike årsaker. Ellers er det noen som har støttekontakt, andre liker å gå på Vår klubb i regi av Kulturkontoret i kommunen. Kulturkontoret arrangerer også mange fine turer som brukerne villig deltar på. Se fleste av brukerne drar på en eller annen form for ferietur i løpet av året.

Hver uke har beboerne bomøte sammen med personalet det de planlegger hva skjer i helga, utflukter, meny for helga, trimturer,freireturer, utflukter, julebord med mer, det diskuteres Alt hva dagen måtte bringe.

Pr i dag består Arbeidslaget av 10 personer på turnus. Vi er to og tre på jobb på dag og kveld  samt to hvilende nattevakter. Personalguppa består av en vernepleier, tre helsefagarbeidere,  fire hjelpepleiere samtlige med videreutdanning i vernepleie, habilitering og psykiatri. Samt to miljøarbeidere.

Arbeidslaget Sigurd Jarlsgt har en veldig stabil personalgruppe hvor mange har arbeidet  i mange år.

 

Turid Jensen