Byggtjenesten har som primæroppgave å utføre innvendig og utvendig vedlikehold av kommunens utleieboliger. Arbeidene utføres på bestilling fra forvalter av utleieboligene.

Eksempler på oppgaver er:

  • Sørge for et innvendig og utvendig vedlikehold av kommunens ca 520 utleieleiligheter.
  • Kontaktpunkt mot leietakere ved oppmelding av feil og mangler i leiligheter.
  • Vaktmesterfunksjon ved utleieboligene.
  • Bistå og utføre nødvendig kontroll ved inn- og utflyttinger av leietakere.
  • Gjennomføre en årlig internkontroll av alle leiligheter.

Kontaktpersoner: