Hamar kulturhusGode kulturopplevelser er grunnleggende for Hamarsamfunnet. I et samfunn som endres stadig raskere og som samtidig blir mer individualisert, er det viktig med fellesarenaer hvor vi kan møtes og dele opplevelser på tvers av kjønn, alder og sosial bakgrunn.

Kulturlivet er sammen med idretten den viktigste fellesarenaen i Hamarsamfunnet, og et aktivt kulturliv er en forutsetning for kommunens og regionens utvikling.

Søknadsskjemaer for kulturmidler, anleggstilskudd og annet ligger her.


Noen relevante lenker: