Kommunedirektøren er øverste administrative leder for kommunens organisasjon og rapporterer til de ulike folkevalgte organene.

Til arbeidet hører det å legge frem forslag til vedtak i alle typer saker for de forskjellige folkevalgte organene. Etter at vedtak er fattet, har kommunedirektøren ansvaret for gjennomføringen av dem.

Christl Kvam er kommunedirektør i Hamar og tiltrådte høsten 2019.